Employer Branding

Wchodzące na rynek pracy pokolenia są wychowane na YouTube. Informacje podawane na Facebooku czy portalach rekrutacyjnych coraz częściej mają formę krótkich filmów. W takiej rzeczywistości musi poruszać się każdy pracodawca.

Nawet skromny film rekrutacyjny w formie prostej animacji dołączony do oferty pracy znacznie zwiększa jej zasięg i atrakcyjność. Nowoczesny, dynamiczny film employer branding może zupełnie zmienić postrzeganie pracodawcy.

A może chcesz wytyczać szlaki? Wirtualny spacer VR, film personalizowany? Proszę bardzo!

Agencja Wywiadu – film wizerunkowy

KFC

KFC

T-Mobile

Aviva

Polpharma – CNK

Aviva – generation next

Aviva Mówi – Każdy pracuje jak mu pasuje

Aviva dla Rodziny – film promujący franczyzę

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Film Wagon Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie i podjęcia działań zgodnie z Twoim życzeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie prowadzenia komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe; podmiotom przetwarzającym – podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. utrzymanie strony internetowej; innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobacz szczegóły.