Jeśli obraz wart jest 1000 słów, to animacja warta jest milion? Miliard?

Jedną z ciekawszych form dotarcia do współczesnego odbiorcy jest animacja. To forma, w której wszystko jest możliwe, dlatego idealnie nadaje się do prezentowania abstrakcyjnych, skomplikowanych idei, ponieważ postaci ludzkie mieszać się mogą z tekstami, grafikami i ikonami.

Explainer

Taką formą jest animowany explainer, w którym za pomocą ikon i grafik prezentowane są cechy i sposób funkcjonowania usługi. Animowany explainer może przyjąć także formę bardziej zaawansowaną, w której wykorzystujemy animowanych aktorów. Wiąże się to najczęściej z wyższym kosztem animacji, ponieważ wykreowanie naturalnie zachowujących się ludzkich postaci jest  czasochłonne. Ale efekt finalny może wyjść wysoko ponad oczekiwania.

Sales pistols

Rzeczpospolita regiony

Aviva Pakiet Ty

Punkty odbioru

Animacja 3D

Najczęstszą, bo też stosunkowo tanią formą jest dwuwymiarowa, płaska animacja. Jednak dopiero w 3 wymiarach można efektownie pokazać opakowanie i produkt. 3D to także efekt wow – coś, czego spodziewamy się gdy rozpoczyna się blok reklamowy w TV.

Manta Victory

Cloudmonit

Compositing i retusz

Animacja to też często element, który jest najmniej widoczny. Mało która reklama radzi sobie bez retuszu elementów niepożądanych – złej pogody, niedoskonałości lokacji, edycji ekranu nagranego komputera, usunięcie torów po których jechał wózek kamerowy.

Trenuj palec

Zanim będzie za późno

Praca z animacją

Praca z animacją bardzo różni się od pracy ze zwykłym filmem. Jest mało efektowna, angażująca raczej zespół ludzi siedzących w ciszy przy komputerach niż hałaśliwą ekipę filmową. Wymaga jednak znacznie więcej pracy koncepcyjnej, konsekwentnego realizowania kolejnych kamieni milowych w projekcie, gdyż każda zmiana założeń oznacza godziny i dni powtarzania raz wykonanej pracy.

Jest to jednak praca, w której filmowi najbliżej jest do absolutnej wolności kreacji – bez ograniczeń miejsc, aktorów, sytuacji.